SATURA NODROŠINĀTĀJS UN LIETOŠANAS POLITIKA (“Politika”)

IZMANTOJOT MŪSU VIETNI, JŪS AUTOMATISKI PIEKRĪTAT ŠAI POLITIKAI - LŪDZU, IZLASIET TO UZMANĪGI

Šī politika attiecas zu mūsu vietnes lietošanu un tās saturu. Tas ir daļa no jūsu vienošanās ar mums. Šī politika nosaka, kas ir atļauts un kas nav atļauts mūsu vietnēs.

§ 1

Izmantojiet mūsu vietni tikai savos personīgos nolūkos. Nepārdodiet, neizīrējiet, nepārsūtiet un nekopīgojiet savu vai citu kontu saturu, kas iegūts, izmantojot mūsu vietni.

§ 2

Nesniedziet nepatiesu konta reģistrācijas informāciju un neizmantojiet citas personas informāciju vai saturu.

§ 3

Izmantojiet mūsu vietni tikai likumīgi un tikai likumīgiem mērķiem.

§ 4

Mūsu tīmekļa vietnē ir aizliegts augšupielādējiet un publicēt, saturu, kas ir nelikumīgs, krāpniecisks, apmelojošs, naidīgs, diskriminējošs, draudošs, uzmācīgs vai kas veicina vardarbību vai citas nelikumīgas darbības.

§ 5

Ir aizliegts izmantot mūsu vietni tādā veidā, kas var kaitēt vai mēģināt ekspluatēt vai kaitēt jebkurai personai, kura ir jaunāka par 18 gadiem, piemēram, radot tai nepiemērotu saturu.

§ 6

Mūsu vietnē ir aizliegts augšupielādēt, publicēt un rādīt sekojošo saturu:

a. Saturu. kas rāda, ietver vai atsaucas uz:

i. jebkuru personu, kas ir jaunāka par 18 gadiem (vai kas attiecas uz personām, kas jaunākas par 18 gadiem); vai

ii. saturu par jebkādu citu personu, izņemot jūs. Jums ir nepieciešams apstiprināt, un, ja nepieciešams, dot rakstisku piekrišanu, ka esat vismaz 18 gadus vecs;

b. saturu, kas rāda, reklamē vai atsaucas uz:

i. šaujamieročiem, vai citām mantām, uz kuru pārdošanu, glabāšanu vai izmantošanu attiecas aizliegumi vai ierobežojumi;

ii. narkotikām vai narkotiku piederumiem;

iii. paškaitējumu vai pašnāvību;

iv. incestu;

v. brutalitāti;

vi. vardarbību, izvarošanu, piekrišanas trūkumu, hipnozi, intoksikāciju, seksuālo vardarbību, spīdzināšanu, sadomazohistisko vardarbību vai cietsirdīgu verdzību, galējo dūri vai dzimumorgānu kropļošanu;

vii. nekrofiliju;

viii. urīnu, scatoloģiskiem vai ekskrementiem saistīts materiāls;

ix. eskorta pakalpojumiem, seksa tirdzniecību vai prostitūciju;

c. satur nevēlamu seksuālu saturu vai nelūgtu valodu, kas seksuāli objektivizē citu lietotāju vai jebkuru citu personu bez vienošanās vai satur viltotu vai manipulētu seksuālu saturu saistībā ar citu lietotāju vai kādu citu;

d. satur, veicina, reklamē vai atsaucas uz naidīgu runu (saturs ir paredzēts, lai apvainotu, pazemotu, dehumanizētu, izslēgtu, uzbruktu, draudētu vai izraisītu naidu, bailes vai vardarbību pret grupu vai indivīdu, dēļ rases, etniskās piederības, nacionālās izcelsmes, imigrācijas statusu, kastu, reliģiju, dzimumu, dzimuma identitāti vai izpausmi, seksuālo orientāciju, vecumu, invaliditāti, nopietno slimību, veterāna statusu vai jebkuro citu aizsargājamu īpašību);

e. satur vai atsaucas uz kāda cita personas datiem vai privātu vai konfidenciālu informāciju (tādu kā, tālruņa numuri, atrašanās vietas informācija, vārdi, personu apliecinoši dokumenti, e-pasta adreses, mūsu vietnes pieteikšanās akreditācijas dati, paroles un drošības jautājumi, finanšu informācija, ieskaitot bankas kontu un kredītkartes dati, biometriskie dati, medicīniskie dati utt.)

f. rada vai tiek domāts izraisīt neērtības vai satraukumu kādam citam vai kas, iespējams, apbēdinās, samulsinās vai nodarīs nopietnu aizvainojumu kādam citam;

g. tiek izmantots vai ir paredzēts izmantot naudas vai cita labuma iegūšanai no jebkura cita apmaiņā pret satura izdzešanu; un/vai

h. ietver vai veicina trešo pušu komercdarbību vai pārdošanu, piemēram, konkursus, totalizatorus un citus pārdošanas veicināšanas pasākumus, produktu izvietošanu vai reklāmu.

§ 7

Neizmantojiet mūsu vietni, lai vajātu, iebiedētu, ļaunprātīgi izmantotu, uzmāktos, draudētu vai iebiedētu citu personu.

§ 8

Neizmantojiet mūsu vietni, lai iesaistītos maldinošā vai maldinošā rīcībā vai rīcībā, kas varētu maldināt jebkuru citu lietotāju.

§ 9

Nedariet neko, kas pārkāpj mūsu vai citas personas tiesības, tostarp, bet ne tikai, personas tiesības, privātumu un datu aizsardzības tiesības.

§ 10

Nepublicējiet spamu vai tam līdzigu saturu.

§ 11

Neizmantojiet citas metodes (tādas, kā, koda vārdu vai signālu izmantošanu), lai komunicētu par to, kas pārkāpj šo politiku.

§ 12

Nepārveidojiet, neizplatiet, nemēģiniet lejupielādēt, modificēt, publiski rādīt, publiski izpildīt, pārpublicēt, uzglabāt vai nepārraidīt jebkādu mūsu vietnes saturu.

§ 13

Apzināti neieviesiet vīrusus, tārpus, loģiskās bumbas vai citu saturā, kas ir vai var būt ļaunprātīgs vai tehnoloģiski kaitīgs.

§ 14

Nedekompilējiet, neizjauciet, nepārveidojiet inženieriju un nemēģiniet citādi atklāt vai iegūt mūsu vietnes avota kodu.

§ 15

Nelietojiet mūsu vietni tādā veidā, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt mūsu sistēmas vai drošību vai traucēt jebkuram citam lietotājam izmantot mūsu vietni.

§ 16

Neizmantojiet nevienu automatizētu programmu, rīku vai procesu (piemēram, tīmekļa rāpuļprogrammas, robotus, robotprogrammatūras un automatizētus skriptus), lai piekļūtu mūsu vietnei vai jebkuram serverim, tīklam vai sistēmai, kas saistīts ar to, vai lai iegūtu, izkopētu, savāktu vai apkopotu saturu vai informāciju no mūsu vietnes.

Šīs politikas pārkāpums dēļ jūsu konta darbības var tikt apturēts vai tikt pārtraukts, kā noteikts pakalpojumu sniegšanas noteikumos.