Lietošanas noteikumi

Turpmākie noteikumi regulē līgumattiecības starp Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland (turpmāk īsāk: dateblaster) un jūsu telemediju pakalpojumu Lietotājiem un Klientiem (turpmāk: Lietotājs). Jūs definējat nosacījumus, pie kādiem notiek dateblaster pakalpojumu izmantošana.

Lapa slepenasiepazisanas.com ir Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland piedāvājums (turpmāk Pakalpojums).
Pakalpojums ir komunikācijas platforma, caur kuru lietotājiem cita starpā tiek piedāvāta iespēja prezentēt sevi internetā, lai atrastu interesentus partnerībai, draudzībai, viens nakts sakariem vai sānsoļiem. Pakalpojums cita starpā piedāvā kontaktēšanās iespējas ar reālām, līdzīgi domājošām sievietēm, pāriem un vīriešiem, kas zināmos apstākļos vēlas iepazīties ar jauniem partneriem. Papildus pakalpojums piedāvā dažādas iespējas komunicēt, flirtēt un prezentēt savu personu.

§ 1 Līguma priekšmets; Pakalpojumu apjoms


1. dateblaster dod Lietotājiem piekļuvi iepazīšanās platformai uz slepenasiepazisanas.com. Platforma satur profilus un informāciju par citiem Lietotājiem. Lietotāji pēc savu profilu izveidošanas var meklēt platformā citus profilus. Lietotāji var apskatīt citu Lietotāju profilus un ierobežoti kontaktēties ar tiem.

2. dateblaster pakalpojumi tiek piedāvāti tikai privātai, nevis uzņēmumu lietošanai. Reģistrējoties dateblaster Pakalpojumā Lietotājs apņemas izmantot Pakalpojumu tikai privātām vajadzībām.

3. dateblaster piedāvā gan bezmaksas, gan maksas Pakalpojumus. Ar bezmaksas reģistrāciju Lietotājs var izveidot profilu, apskatīt citu Lietotāju profilus, kā arī nosūtīt citiem Lietotājiem iepriekš sagatavotus paziņojumus. Lietotāji, kas piesakās papildu maksas Pakalpojumiem, papildus bezmaksas pakalpojumiem var arī sazināties ar citiem Lietotājiem un rakstīt tiem paziņojumus. Līgumu par maksas Pakalpojumu var noslēgt uz dažādiem termiņiem. Pirms šo Pakalpojumu piedāvāšanas Lietotājs tiek informēts par maksu, saturu un pakalpojuma apjomu, kā arī cenām un maksāšanas noteikumiem.

4. dateblaster uztur sistēmu pieejamu būtībā nepārtraukti (24/7). Pieejamību lielā mērā nosaka maršrutētāja, kas savieno dateblaster izmanto datu centru ar internetu (nodošanas punkta), izvada pieejamība. dateblaster nodrošina Lietotājiem maksas pakalpojumu pieejamību vidēji 97 % gadā. Pieejamība tiek uzskatīta par ierobežotu tikai tad, kad Lietotājs ir ziņojis par kļūdu dateblaster (kļūdas paziņojums). Izņemot pārrāvumus, kas attiecas uz nepārvaramu varu.

5. dateblaster var Pakalpojumu sniegšanas vajadzībām piesaistīt ārējos pakalpojumu sniedzējus. Pie tādiem jo īpaši ir pieskaitāmi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, satura pakalpojumu sniedzēji un citi ārējo pakalpojumu sniedzēji. Iesaistītie ārējo pakalpojumu sniedzēji, kas dateblaster uzdevumā sniedz Pakalpojumus, netiek definēti kā trešā puse šo vispārīgo noteikumu izpratnē.

§ 2 Līguma noslēgšana


1. dateblaster neslēdz nekādus līgumus ar personām, kas jaunākas par 18 gadiem.
Ciktāl dateblaster rodas šaubas par Lietotāja pilngadību, tā lūgs Lietotāju uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Ja Lietotājs šādu vecumu apliecinošu dokumentu nevar uzrādīt divu nedēļu laikā, dateblaster ir tiesības bez termiņa ierobežojuma pārtraukt līgumattiecības.
Ja dateblaster rodas pamatotas aizdomas, ka personai nav tiesību piedalīties, dateblaster ir tiesības noskaidrot personas identitāti, pieprasot oficiālos dokumentus. Lietotāji, kuriem nav tiesību piedalīties, tiek izslēgti no Pakalpojumu lietošanas.

2. Piekļuve dateblaster pakalpojumiem notiek pēc Lietotāja reģistrācijas ar tā personiskajiem datiem (cita starpā dzimumu, dzimšanas datumu, e-pasta adresi). Līdz ar reģistrēšanos Lietotājs apstiprina piekrišanu šiem Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un Datu aizsardzības paziņojumam. Tādā veidā izveidojas bezmaksas līgumattiecības starp dateblaster un lietotāju.

3. Papildus bezmaksas Pakalpojumiem dateblaster piedāvā Lietotājiem maksas Pakalpojumus (Premium dalība). Izmantojot šos Pakalpojumus, Lietotājs piekrīt papildu, no bezmaksas līgumattiecībām nodalītām, līgumattiecībām. Šo papildu līgumattiecību pamatā tāpat ir šie vispārīgie lietošanas noteikumi. Par saturu, ilgumu, cenu, darbības periodu un maksas nosacījumiem Lietotājs tiek informēts pirms saistošo līgumsaistību par attiecīgo Pakalpojumu noslēgšanas. Noklikšķinot uz pogas „Apmaksāt tagad“, Lietotājs apstiprina piedāvājumu noslēgt Līgumu par dateblaster maksas pakalpojumiem. dateblaster apstiprina Klientam piekrišanu piedāvājumam, aktivizējot pakalpojumus, vai pa e-pastu.

§ 3 Izmaksas


1. Šajā Servisā piedāvātie dateblaster Pakalpojumi ir bezmaksas, ja vien Lietotājs pirms maksas Pakalpojumu slēgšanas nav norādījis uz maksas opciju.

2. Lietotājs tiek informēts par maksas Pakalpojumu cenām, maksāšanas veidiem, kā arī šo maksas Pakalpojumu ietvaros izveidoto ilgtermiņa parādsaistību darbības laiku pirms to attiecināšanas.

§ 4 Maksāšanas noteikumi


1. Atlīdzība par maksas Pakalpojumiem ir dateblaster jāsamaksā iepriekš, un tā tiks pilnībā iekasēta, izmantojot pasūtījuma procesā izvēlēto maksājuma metodi, ja norādītajā maksājuma līdzeklī ir pieejama pietiekama summa.

2. Ja nav iespējams iekasēt pilnu summu, dateblaster patur tiesības iekasēt to pa daļām pēc saviem ieskatiem.

3. Gadījumā,ja lietotājs nenokārto neapmaksātu prasību līdz noteiktajam datumam un neskatoties uz dateblaster nosūtītajiem maksājuma atgādinājumiem, viņš nepilda maksājumu, tātad: Lietotājs sedz procentus un izmaksas, kas ir radušās saistību nepildīšanas rezultātā. Tās ir izmaksas par dateblaster atgādinājumiem un bankas maksa par atmaksu/kredītkartes atcelšanu/pārskaitījuma atsaukšanu vai debeta atgriešanu, ko ir izraisījis pats lietotājs. Lietotājs var pierādīt, ka dateblaster nav nodarīts nekāds kaitējums vai ka zaudējumi ir ievērojami mazāki par vienoto likmi. Un otrādi, dateblaster var sniegt pierādījumus par lielāku kaitējumu. Maksājuma kavējuma gadījumā, nenomaksātais parāds tiks nodots piedziņas pakalpojumu sniedzējam. Ir panākta vienošanās, ka lietotājs sedz visas izmaksas par savām darbībām, kas radušās savākšanas pakalpojuma sniedzējam.

§ 5 Līguma termiņš un izbeigšana

1. Līgumā paredzētos pakalpojumus sniedz dateblaster līguma darbības laikā– no līguma noslēgšanas līdz līguma beigām.

2. Bezmaksas dalības līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un var tikt izbeigts jebkurā laikā.

3. Maksas dalības termiņš (Premium) atbilst perioda ilgumam, kas norādīts paketes aprakstā, vai periodam, ko lietotājs izvēlējies, pasūtot paketi (sākotnējais termiņš). Sākotnējais termiņš ir ne ilgāks par diviem gadiem. Ja dalība netiek izbeigta sākotnējā termiņa beigās, līgums tiek pagarināts uz nenoteiktu laiku (līguma pagarinājums). Uzteikuma termiņš vai, ja, iegādājoties apmaksātu piekļuvi, tika norādīts cits termiņš, dalības ar termiņu, kas nav ilgāks par vienu mēnesi: Ja dalības termiņš ir ilgāks par vienu mēnesi, pagarinājuma termiņš ir 14 dienas, bet dalības līgumiem, kuru termiņš ir ilgāks par vienu mēnesi: 30 dienas.

4. ja vien paziņojumā par pārtraukšanu nav norādīts citādi, bezmaksas dalība turpināsies pēc Premium dalības beigām (tā ir jāizbeidz atsevišķi). Beidzoties dalībai, dateblaster bloķēs lietotāja profilu un apstrādās saglabātos datus tikai ierobežotā apjomā. Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs vajadzīgi, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika vākti (juridisku prasību iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvībai).

5. Tiesības uz priekšlaicīgu izbeigšanu pamatota iemesla dēļ, paliek nemainīgas. dateblaster var būt svarīgs dalības pārtraukšanas iemesls, ja lietotājs (a) būtiski vai atkārtoti nepilda saistības vai (b) pārkāpj citas līgumsaistības. Ja izbeigšanas iemesls ir lietotāja pienākumu pārkāpums, dateblaster var pieprasīt kompensāciju par priekšlaicīgu līguma izbeigšanu. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad lietotājs nav atbildīgs par pienākuma pārkāpumu.

6. Ja vēlaties pārtraukt līgumattiecības par maksas pakalpojumiem (Premium dalību), Jums jāiesniedz iesniegums teksta forma. Lai nodrošinātu veiksmīgu izbeigšanas apstrādi, iesniegumā jānorāda: pilns nosaukums, pakalpojums, reģistrācijai izmantotā e-pasta adrese un lietotāja vārds. Atcelšanu var nosūtīt pa e-pastu uz support@datingcustomercare.com. Alternatīvi, mēs piedāvājam maksas līguma laušanu pa pastu. Jūsu ērtībām esam nodrošinājuši saglabāšanas vai drukāšanas rokasgrāmatu. Tajā ir visa kontaktinformācija un lauki, kas jāaizpilda, lai veiksmīgi pārtrauktu apmaksāto līgumu. Lai saglabātu vai izdrukātu atcelšanas rokasgrāmatu, lūdzu, noklikšķiniet uz šeit . dateblaster apstiprinās dalības pārtraukšanu apstiprinās dateblaster pa e-pastu uz profilā norādīto adresi.

§ 6 Lietotāja pienākumi

- tāpat skaties satura nodrošinātāja un lietošanas politiku

1. Vienīgi Lietotājs atbild par savas reģistrācijas saturu, pārējo sniegto informāciju par savu personu un līdz ar to arī informāciju, kuru par sevi piedāvā. Lietotājs apliecina, ka norādītie dati atbilst patiesībai un raksturo viņa personu. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana dod dateblaster tiesības bloķēt Lietotāja profilu, pirms tiek apmierināta dateblaster apmaksas prasība. Tas dod dateblaster tiesības arī uz beztermiņa atsaukšanu.

2. Lietotājs apliecina, ka neizmantos dateblaster Pakalpojumus uzņēmējdarbības vai komerciāliem mērķiem, īpaši reklāmai. Lietotājam nav atļauts atlasīt citu Lietotāju saturu un profilus, izmantojot programmas, lai iegūtos datus izmantotu ārpus dateblaster Pakalpojumiem.

3. Lietotājam ir pienākums ievērot e-pastu un citu paziņojumu, kā arī citu Lietotāju datu konfidencialitāti; tos bez piekrišanas nedrīkst nodot trešajām pusēm.

4. Lietotājs apņemas ievērot savu piekļuves datu konfidencialitāti. Ja Lietotājs savus piekļuves datus nodod trešajām pusēm, tad Lietotājs atbild par visām šīs rīcības sekām. Ja pastāv aizdomas, ka piekļuves dati ir nodoti trešajai pusei, Lietotājam par to jāinformē dateblaster un pašam jāveic piemēroti pasākumi, lai izvairītos no to tālākas neatbilstošas izmantošanas.

5. Papildus Lietotājs apņemas neizmantot dateblaster Pakalpojumus neatbilstošā veidā, jo īpaši
a. neizmantot tos, lai izplatītu apmelojošus, rasistiskus, etnisko naidu kūdošus, piedauzīgus vai citādā veidā nelikumīgus materiālus vai izplatītu šāda veida informāciju;
b. neizmantot tos, lai apdraudētu citus Lietotājus un trešās personas, lai aizskartu vai pārkāptu to tiesības (ieskaitot personiskās tiesības);
c. neievadīt sistēmā vai datu bāzē datus, kas satur vīrusus, kā arī programmatūru vai citus materiālus, kas ir aizsargāti ar autortiesībām vai citām aizsargājošām tiesībām; izņemot, ja Lietotājs ir attiecīgo tiesību īpašnieks vai tam ir nepieciešamā atļauja to lietošanai;
d. neizmantot tos tādā veidā, kas negatīvi ietekmē Pakalpojumu pieejamību citiem Lietotājiem;
e. nepārtvert e-pastus vai citus paziņojumus, kā arī to nemēģināt;
f. nesūtīt citiem Lietotājiem e-pastus un citus paziņojumus nekādiem citiem mērķiem, izņemot privātu komunikāciju, jo īpaši ne reklāmai vai preču vai pakalpojumu piedāvāšanai, kā arī citiem uzņēmējdarbības vai komerciāliem mērķiem;
g. personas aprakstā, kā arī augšupielādētajos datos nedrīkst nosaukt vai ievadīt vārdus, adreses, tālruņu numurus, ziņojumapmaiņas programmu adreses, e-pasta adreses, zīmolus, uzņēmumu apzīmējumus, citu interneta portālu adreses vai URL;

6. Augstāk nosaukto izturēšanās pienākumu neievērošana vai citu Vispārīgo lietošanas noteikumu neievērošana dod dateblaster tiesības uz Līguma atcelšanu bez termiņa ierobežojumiem svarīga iemesla dēļ, kā arī tūlītēji bloķēt Lietotāja piekļuvi dateblaster datu bāzei. Lai bloķētu lietotāju vai realizētu atcelšanu, dateblaster var arī dzēst daļu lietotājprofila.

7. Ciktāl Lietotājs ar Līgumattiecību noslēgšanu saista komerciālas vai uzņēmējdarbības intereses vai savā rīcībā nonākušos datus nodod trešajām pusēm uzņēmējdarbības vai komerciālu mērķu realizācijai, vai arī izmanto tos mērķiem, kurus dateblaster nav tieši atļāvis, Lietotājs apņemas kompensēt dateblaster Līgumsodu 500,00 EUR apmērā par katru konstatēto pārkāpumu. Tas neatceļ papildu zaudējumu piedziņas prasību iespējamību.

§ 7 Lietošana


1. dateblaster ir tiesības pārbaudīt Lietotāja ievadīto saturu un datus un gadījumā, ja saturs pārkāpj Vispārīgos lietošanas noteikumus, dzēst attiecīgos datus.

2. dateblaster ir arī tiesības, bet ne pienākums pārbaudīt tekstus, augšupielādētās fotogrāfijas uz to atbilstību Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un tiesību normām; savukārt pārkāpumu gadījumā dzēst tos.


§ 8 Tiesību pārnešana


1. Lietotājs piešķir dateblaster ierobežotas vienkāršas lietošanas tiesības uz Servisā izveidoto vai ievietoto saturu, ieskaitot attēlus, tekstu un video; tās nav ekskluzīvas, ir pārnesamas, ir telpiski neierobežotas un laika ziņā ierobežotas uz Līguma darbības laiku.

2. Lietotājs apliecina, ka tā ievietotais vai izveidotais saturs un to lietojums nepārkāpj trešo pušu tiesības, jo īpaši autortiesības vai citas aizsargājošās tiesības.

§ 9 Garantija


1. dateblaster neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāju profilu saturu. Tam nav nekādas kontroles pār informācijas, ar kuru Lietotāji apmainās vai norāda savos profilos, patiesumu vai drošību.

2. dateblaster neuzņemas nekādu atbildību par saderības sistēmas parādīto Lietotāju profilu pareizumu un to izvērtējumu attiecībā pret saderību ar mūsu Lietotājiem. dateblaster nodrošina kontaktu izveidi, nevis kontaktēšanas panākumus.

3. dateblaster arī neuzņemas nekādu atbildību finansiāliem vai ne fiziskiem zaudējumiem, kuri var būt radušies saistībā ar Pakalpojumu; izņemot, ja tos ir izraisījusi dateblaster nevērība vai rupja nolaidība.

4. dateblaster jo īpaši neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu neatļautu piekļuvi Lietotāju personiskajiem datiem (piemēram, hakeru uzbrukumā iegūtas neatļautas piekļuves datu bāzei rezultātā); izņemot, ja neatļautā piekļuve personiskajiem datiem varējusi notikt dateblaster nevērības vai rupjas nolaidības dēļ.

5. dateblaster nenes arī atbildību par to, ka rādītājus un informāciju, ko Lietotājs ir sniedzis trešajām pusēm, tiek izmantota neatbilstoši.

§ 10 Atļauja


1. Lietotājs atbrīvo dateblaster no visa veida atbildības un visiem pienākumiem, izdevumiem un kompensācijas pretenzijām, kas var izrietēt no citu Lietotāju apmelošanas, apvainojumiem, personas aizskāruma.

§ 11 Tehniskās problēmas


1. dateblaster neuzņemas nekādas garantijas par pastāvīgu savas vietnes pieejamību un tās tehnisko funkcionēšanu.

2. Jo īpaši dateblaster neuzņemas nekādu atbildību par piekļuves pakalpojumam kvalitāti nepārvaramas varas vai notikumu, kurus dateblaster nevar ietekmēt, dēļ.

$ 12 Jurisdikcija un regulējošās tiesības

Tiek piemēroti Šveices Konfederācijas tiesību akti, izņemot Šveices kolīziju normas. Šī tiesību aktu izvēle neietekmē obligātās un labvēlīgākās tiesību normas patērētāja dzīvesvietā. Jurisdikcijas vieta ir tiesa $ 12Šveicē Cūgas kantonā. Ja esat lietotājs, kura dzīvesvieta ir Eiropas Savienībā un ja par to ir noteikti obligāti noteikumi, var tikt piemēroti arī jūsu dzīvesvietas valsts tiesību akti.

§ 13 Strīdu izšķiršana

ES Komisija ir izveidojusi interneta platformu, kur izšķirt tiešsaistes strīdus („OS platforma“) starp uzņēmējiem un patērētājiem. OS platforma ir atrodama šajā adresē https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mēs gribētu vērst uzmanību uz to, ka mums nav likumiska pienākuma, ne arī esam gatavi piedalīties patērētāju arbitrāžas padomju strīdu izšķiršanas procedūrās.

§ 14 - Atcelšanas tiesības

Jums ir tiesības četrpadsmit dienu laikā atcelt šo līgumu, nenorādot iemeslu.

Atcelšanas termiņš ir četrpadsmit dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Lai realizētu atcelšanas tiesības, jums mums ar nepārprotamu paziņojumu (piem., ar pastu nosūtīta vēstule, fakss vai e-pasts) jādara zināms (Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland, e-pasts: support@datingcustomercare.com) par savu lēmumu atcelt šo līgumu.

Lai iekļautos atcelšanas termiņā, pietiek, lai paziņojums par atcelšanas tiesību izmantošanu tiktu izsūtīts pirms atcelšanas termiņa iztecēšanas.
Atcelšanas sekas
Kad atceļat šo līgumu, mums jums jāatmaksā visi maksājumi, kurus esam no jums saņēmuši, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tā rezultātā, ka esat izvēlējies cita veida piegādi, nevis mūsu piedāvāto izdevīgāko standarta variantu), nekavējoties un vēlākais četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad esam saņēmuši paziņojumu par šī līguma atcelšanu. Šai atmaksai mēs izmantojam to pašu maksāšanas līdzekli, kuru izmantojāt sākotnējai transakcijai, ja vien ar jums nav notikusi tieša vienošanās par citu līdzekli; jums nekādā gadījumā netiks piemaksāta atlīdzība par šo atgriezto maksājumu.

Ja esat pieprasījis, ka pakalpojumi jāsāk sniegt šī atcelšanas termiņa laikā, tad jums mums jāapmaksā attiecīgā summa, kas atbilst jau sniegto pakalpojumu daļai līdz brīdim, kad paziņojat mums par savu tiesību atcelt šo Līgumu izmantošanu, salīdzinot ar līgumā paredzētā kopējā pakalpojuma apjomu.

Pēc jūsu tieši izteiktās vēlēšanās mēs uzsāksim maksas Līguma izpildi pirms atcelšanas termiņa iztecēšanas, ja vien jūs vienlaicīgi piekrītat, ka līdz ar to zaudē spēku jūsu atcelšanas tiesības un apstiprināt mums, ka tas jums ir zināms.

Lai atceltu līgumu, varat izmantot arī šo atcelšanas formas paraugu.

Kam:
Dateblaster AG
Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland

E-pasts: support@datingcustomercare.com

Ar šo es/mēs () atsaucu(-am) manis/mūsu () noslēgto līgumu par sekojošo preču () iegādi / sekojošo pakalpojumu sniegšanu ()

– Pasūtīts () / saņemts ()
– Patērētāja vārds
– Patērētāja adrese
– Patērētāja paraksts (tikai papīra formāta paziņojumiem)
– Datums

(*) Neattiecas.